ชนะกาล เมสนุกูล (พู่กัน)

นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศอเมริกา EduWorld รุ่น 8 “8 ปีที่ผ่านมานับจากการที่ผมได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ผมยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ผมได้ไปเรียนรู้ ไปสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานั้น เป็นเรื่องโชคดีมากที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิต ไม่เพียงแต่ได้ทักษะด้านภาษา แต่ไม่มีอะไรเทียบเท่ากับการที่ได้โอกาส ได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้คนที่แตกต่าง ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายในการดำเนินชีวิต เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนยังคงเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดของผม”

Apply Online

Apply Online