ชววัฒก์ อัครบัณฑิตวงศ์

การได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของโครงการ eduworld ทำให้บูมได้เจอสิ่งใหม่หลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์จากอเมริกาซึ่งได้สอนให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ่นเพราะเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ มีมุมมองหลายมุมมองในการตัดสินใจจากการได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆของอเมริกาและมันทำให้รับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตรวมทั้งความกล้าแสดงออกในหลายๆอย่างเพราะตอนที่ไปเราก็เป็นเหมือนทูตเราจึงไม่ควรจะอายในการแบ่งปันวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ

Apply Online

Apply Online