ณภัทร อินทรียงค์(ภัทร)

ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนมีคุณค่ามาก เป็นช่วงชีวิตที่เราได้เรียนรู้พัฒนาและหาแง่คิดดีๆ ในชีวิตเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผมสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ การไปแลกเปลี่ยนสอนให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

Apply Online

Apply Online