ตรีนาถ ปลั่งพินิจกิจการ (ยีน)

การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ใช่ได้เพียงแค่พัฒนาการทางด้านภาษา แต่ยังได้เรียนรู้ในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง สถานที่แปลกใหม่ การจัดการกับชีวิตของเราเองเมื่อเวลาที่ต้องอยู่ไกลบ้าน ที่สำคัญคือ การที่เราได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเต็มที่ ทำให้เราได้ค้นพบว่าตัวเองมีความชอบอะไร ทำให้เรากล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับยีนมันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะ

Apply Online

Apply Online