ภูวดล บุญส่ง(ขนุน)

การไปแลกเปลี่ยน เหมือนเป็นการที่เราไปเปิดโลกใหม่ที่เราไม่เคยไป ทุกสิ่งทุกอย่างมีความแปลกใหม่ ทั้งภาษา วัฒนธรรม ผู้คน สิ่งที่ผมได้จากการไปแลกเปลี่ยนนั้นเป็นประสบการณ์ที่ผมคงจดจำไปตลอดชีวิต รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาที่ได้มา ผมสามารถนำมาใช้ต่อยอดได้จนถึงทุกวันนี้ มุมมองต่างๆ ของผมเปิดกว้างขึ้น ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ผมสามารถแก้ไขมันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ขอบคุณการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ถ้าไปอีกหลายๆ ครั้งได้ ผมจะไปอีกแน่นอนครับ

Apply Online

Apply Online