Race around the World, AmbVille, Khao Yai camp, 2024

วันที่

14-18 ตุลาคม 2024

อายุ

7 ปีขึ้นไป

สถานที่

นครราชสีมา

ที่พัก

AmbVille - Khao Yai

อาหาร

3 มื้อ

การเดินทาง

มีรถรับ - ส่ง จากกรุงเทพไปที่พัก

อัตราค่าสมัคร

29,900 บาท

สถานะ

Applications open

สนุกกับกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ตลอดโปรแกรม 5 วัน 4 คืน มุ่งเน้นให้น้องได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆ / ได้รับประกาศนียบัตรจาก inlingua International School of Languages

View pdf

เอกสารขอวีซ่า

ขั้นตอนการส่งเอกสาร

ใบสมัคร

Our Services

Apply Online

Apply Online