Creator Camp HOLLYWOOD

วันที่

18-22 มี.ค. 2024 (5 วัน 4 คืน)

อายุ

7 ปีขึ้นไป

สถานที่

นครราชสีมา

ที่พัก

AMB Ville - Khao Yai รีสอร์ท (4-6คน / ห้อง)

อาหาร

3 มื้อ

การเดินทาง

มีรถรับ - ส่ง จากกรุงเทพไปที่พัก

อัตราค่าสมัคร

29,900 บาท

สถานะ

Applications open

สนุกกับกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ตลอดโปรแกรม 5 วัน 4 คืน มุ่งเน้นให้น้องได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆ / ได้รับประกาศนียบัตรจาก inlingua international School of Languages

View pdf

sale kit

program

เอกสารขอวีซ่า

Our Services

Apply Online

Apply Online