วันเสาร์ที่  10 ธันวาคม 2559   เวลา 07:57 น.

  EduWorld ย้ายบ้านหลังใหม่ แต่ยังคงไว้ ซึ่งความอบอุ่น -: EduWorld สาขาจามจุรี โทร.02-657-6401-2 -: EduWorld สาขาปิ่นเกล้า โทร.02-884-5101-2
โครงการแลกเปลี่ยนที่ไปUSA(F1) - M.

สมัครสอบ - P.

ส่งใบสมัครออนไลน์ - Paviya

เรียนจบ ปวช อยากไปเรียนต่อ - Tom

สอบถามเรื่องการแปลเอกสารค่ะ - JAh

ตั้งคำถามใหม่ [ ดูทั้งหมด ]
 

AU:

10:57 Canberra
CA: 19:57 Ottawa
NZ: 12:57 Wellington
SG: 08:57 Singapore
U.K.: 00:57 London
U.S.A.: 18:57 DC
ค้นหาคอร์สเรียนในต่างประเทศ
 
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 16
Student Exchange Program 2017
ร่วมค้นหาประสบการณ์ล้ำค่า 1 ปี กับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน

pic001

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ EduWorld ร่วมกับมูลนิธิและองค์กรต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนมากว่า 30 ปี จัดสอบชิงทุนสบทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2560รุ่นที่ 16เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

ทำไมต้องเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1.    ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมของประเทศที่กำหนด
2.    ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของครอบครัว
3.    ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลต่อทั้งการดำรงชีวิต การเรียน และการงานในภายภาคหน้า
4.    ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต
5.    ได้มีโอกาสนำวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ตามโอกาสอันควร ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
6.    ได้มีโอกาสเพิ่มทางเลือกในการศึกษาจากประวัติการเข้าร่วมโครงการฯ และเกียรติบัตรต่างๆ  

จุดเด่นของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนEduWorld
     ความน่าเชื่อถือขององค์กร EduWorld เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ในส่วนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ดำเนินโครงการมาถึง 15 รุ่นแล้ว คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับเรา
     นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นมีจำนวนไม่มากจนเกินไป การดูแลจึงทำได้อย่างทั่วถึง นักเรียนแลกเปลี่ยนของ EduWorld ในแต่ละรุ่นจะรู้จักสนิทสนมกันกับเพื่อนๆ ในรุ่นของตนผ่านกิจกรรมต่างๆของเรา และยังได้รู้จักกับรุ่นพี่ในโครงการที่กลับมาแล้ว ที่คอยให้คำปรึกษาที่ดีกับน้องๆ เราจึงเปรียบสเหมือน ครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง
     เราคำนึงถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของนักเรียน ฉะนั้นก่อนเดินทางเราจึงจัดกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ กิจกรรมศึลธรรมนำปัญญา Pre-departure Camp คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ Exchange Preparation Course ซึ่งทุกกิจกรรมรวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว

หลักฐานการสมัครสอบ
pic002 1.     รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.    ผลการเรียนปีล่าสุด และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
3.    สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
4.    ค่าสมัครสอบ 300 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ประเทศอเมริกา
1.    อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
2.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3- ม.5 
3.    แบบ J1: ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี มีระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา 2 ขึ้นไปเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3
แบบ F1: ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี /เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4.    เงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการบางส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

ประเทศเนเธอแลนด์
1.    อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
2.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3- ม.5 
3.    ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี /เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
4.    มีพื้นฐานภาษาดัตซ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.    เงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการบางส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

ประเทศเบลเยี่ยม
1.    อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
2.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3- ม.5 
3.    ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี /เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
4.    ต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป
5.    เงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการบางส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

ประเทศอิตาลี
1.    อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
2.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3- ม.5 
3.    ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี /เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
4.    มีพื้นฐานภาษาอิตาเลียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.    เงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการบางส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

ประเทศเยอรมัน
1.    อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18  ปี (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
2.    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3- ม.5 
3.    ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี /เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
4.    ต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมัน 1 ปี หรือ 100 ชั่วโมงขึ้นไป
5.    เงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการบางส่วนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้มีส่วนร่วม ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยสมทบค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม


pic003
สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมดีๆ ที่มีให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการของ EduWorld เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • หลักสูตรอบรม Exchange Preparation Program
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Exchange Preparation Program หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดย EduWorld ร่วมกับ Star Maker ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • กิจกรรมศีลธรรมนำปัญญา
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำแนวทางให้นักเรียนรู้จักใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำธรรมะมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
  • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทางผ่านกิจกรรมสนุกๆ กิจกรรมที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ร่วมรุ่น ร่วมถึงรุ่นพี่ที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ค่าใช้จ่ายสำหรับ ประเทศ อเมริกา(J1) / เนเธอแลนด์ / อิตาลี / เบลเยี่ยม /เยอรมัน
ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
•    อาหาร และที่อยู่สนับสนุนโดยครอบครัวอุปถัมภ์
•    ค่ารับส่งสนามบิน
•    ค่าดำเนินการจัดหาโรงเรียน
•    ค่าดำเนินการในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
•    ค่าประกันสุขภาพ
•    การติดต่อประสานงานกับตัวแทน ในพื้นที่ให้กับนักเรียนตลอดโครงการ
•    เจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นประสานงาน และให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการ
•    การปฐมนิเทศ การอบรมก่อนเดินทางในประเทศ
•    คู่มือนักเรียน และบัตรประจำตัวนักเรียน ที่จะจัดส่งให้เมื่อนักเรียนไปถึง
•    ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
•    งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อเดินทางกลับ
•    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าฉีดวัคซีน(ถ้าจำเป็น) เป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าห้องแล็บ ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าเช่าตู้ล๊อกเกอร์ ค่าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือมูลนิธิต่างประเทศ ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
•    ค่าดำเนินการขอหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ (ถ้ามี)ค่าใช้จ่ายสำหรับ ประเทศอเมริกา(F1)
ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโปรแกรม ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม
•    ชำระเต็มจำนวนตามเอกสารแจ้งรายการ ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่องค์กรต่างประเทศ และโรงเรียนกำหนด  •    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าฉีดวัคซีน(ถ้าจำเป็น) เป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าห้องแล็บ ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าเช่าตู้ล๊อกเกอร์ ค่าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือมูลนิธิต่างประเทศ ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น
•    ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม
•    ค่าดำเนินการขอหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ (ถ้ามี)

pic004
วันที่สอบ

นัดวันสอบได้ที่ EduWorld ทั้ง 2 สาขา*
สาขาจามจุรีสแควร์ โทร. 02-657-6401-2
สาขาปิ่นเกล้า โทร.02-884-5101-2

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1.    ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่ง fax มาที่สาขาจามจุรี 02 657 6400 หรือสาขา ปิ่นเกล้า 02 884 5103 หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ http://eduworld.co.th/apply/index.asp 
2.    ส่งหลักฐานการสมัครสอบทั้งหมดมายัง EduWorldพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ300 บาท ที่ระบุชื่อผู้สมัครชัดเจนโดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี EduWorld ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-2-71393-8

3.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและรายละเอียด ทาง  www.eduworld.co.th
4.    สอบข้อเขียน และผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์ตามกำหนด 
5.    เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมรับใบสมัครของมูลนิธิ และชำระค่าเข้าร่วมโครงการ
6.    มีนาคม-เมษายน 2560ปฐมนิเทศและอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
7.    มิถุนายน 2560    กิจกรรมศีลธรรมนำปัญญา   และเริ่มเข้าสัมภาษณ์วีซ่า 
8.    กรกฎาคม 2560    ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
9.    สิงหาคม2560    เริ่มเดินทาง


ชนะกาล เมสนุกูล (พู่กัน)    EduWorld 8
นักเรียนแลกเปลี่ยน USA        ศิษย์เก่า ร.ร. สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา  จ.ชลบุรี
สาขาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 4     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
“การได้ไปเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นเรื่องโชคดีมากที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิต ไม่เพียงทักษะด้านภาษา แต่ไม่มีอะไรเทียบเท่าการที่ได้โอกาส ได้เจอประสบการณ์ใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและผู้คนที่แตกต่าง ทำให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายในการดำเนินชีวิต เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนยังคงเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดของผม”

อิสรีย์ อดิศรพันธ์กุล (พลอย)     EduWorld 12
นักเรียนแลกเปลี่ยน USA        ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยมหิดล
“การไปแลกเปลี่ยน เป็นมากกว่าการได้ไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพราะ 10 เดือน ในอเมริกา ทำให้พลอยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งภาษา อาหาร วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ที่สำคัญที่สุดคือ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ได้เลือกใช้ชีวิตตามความคิด ความต้องการของตนเอง และลงมือทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริง”


ปณิธาน เอกเลิศวิทูร (จ๋า)     EduWorld 12
นักเรียนแลกเปลี่ยน USA        ศิษย์เก่า ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตซึ่งไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีกแล้ว ทำให้ได้รู้จักคนพิเศษมากมายที่ยังผูกพันกันจนถึงทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้เรารับผิดชอบเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา และแข็งแกร่งขึ้น ถึงย้อนเวลากลับไปได้ จ๋าก็ยังจะเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกแน่นอนค่ะ”

----------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EduWorld
สาขาจามจุรี ชั้น 3 อาคารจามจุรีสแควร์ โซน เอ  โทร. 02 657 6401-2    
สาขาปิ่นเกล้าชั้น 5 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ  โทร. 02 884 5101-2
www.facebook.com/eduworld.bangkok
Line : @eduworld


 

รมิตา อาภรณ์ศิริพงษ์ (จินนี่)
นักเรียนแลกเปลี่ยน EduWorld รุ่น 8 กำลังจะเข้าศึกษาที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"กว่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนับว่ายากแล้ว แต่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นยากกว่ากันเยอะ เพราะการอย... more

Line ID : @Eduworld
 
 

สาขาจามจุรีสแควร์ : อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 3 ยูนิต 339 ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม.
โทร.0-2657-6401-2 แฟกซ์ 0-2657-6400

สาขาปิ่นเกล้า : เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ห้องเลขที่ 401 ถนนบรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม.
โทร.02-884-5101-2 แฟกซ์ 02-884-5103