SINGAPORE

ข้อมูลการศึกษา

ประเทศสิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ถูกจัดอันดับโดยหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอันดับต้นๆ ของโลก

ประเภทของโรงเรียนในสิงคโปร์

  •  โรงเรียนรัฐบาล ได้รับการดูแลการเรียนการสอนและควบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลจะต้องเข้าสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) ซึ่งเน้นในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์  
  •  โรงเรียนเอกชน แบ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการเรียนการสอนอ้างอิงจากระบบการศึกษาสิงคโปร์ และโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนโดยอ้างอิงจากระบบการศึกษาต่างชาติในระบบอื่นๆ เช่น ระบบการศึกษาอเมริกัน, ระบบการศึกษาออสเตรเลีย, ระบบการศึกษาอังกฤษ 

การสมัครเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์

นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ป.2 – ป.5 และ ม.1 – ม.3 โดยนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร Primary School Leaving Examination (PSLE) เหมือนกับนักเรียนสิงคโปร์ทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา

ทางโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์จะไม่รับนักเรียนต่างชาติใหม่เข้าเรียนในชั้น ป.6 เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายของการเรียนในระดับประถมศึกษา

การสอบ AEIS คืออะไร

การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students) เป็นข้อสอบกลางที่ดำเนินการจัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ซึ่งจะจัดสอบในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของแต่ละปี เป็นการสอบสำหรับนักเรียนต่างชาติใหม่ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของสิงคโปร์ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ข้อสอบ AEIS เป็นข้อสอบมาตรฐานโดยประเมินจากความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านจะได้รับการตอบรับจากโรงเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่เหมาะสม โดยดูจากจำนวนที่นั่งว่างของโรงเรียนนั้นๆ ผลสอบ และที่อยู่ในสิงคโปร์ที่ได้แจ้งไว้   

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์พึงระลึกไว้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นควรเตรียมตัวเองให้พร้อมมากที่สุดในการสอบ AEIS โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ online โดยจะเปิดให้ข้อมูลและรับสมัครตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนสิงหาคม

คุณวุฒิที่ได้รับ

นักเรียนที่มีผลคะแนน AEIS ในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในระบบที่เรียกว่า Special and Express Courses โดยใช้ระยะเวลา 4 ปี เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาและสอบผ่านตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่าSingapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’) 

        ส่วนระบบปกติที่ใช้ระยะเวลา 5 ปี ที่เรียกว่า Normal Course นักเรียนจะต้องสอบผ่าน GCE ‘N’ Level เมื่อเรียนครบ 4 ปี และสอบ GCE ‘O’ Level เมื่อครบ 5 ปี 

        โดยนักเรียนที่สอบได้ GCE ‘O’ Level ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรด A – C ไม่ซ้ำกัน จะมีวุฒิเทียบเท่าความรู้มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย 

สถาบันที่แนะนำ

สำหรับโรงเรียนรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้เอง ทางกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จะเป็นคนเลือกโรงเรียนให้กับนักเรียนตามระดับคะแนนสอบ AEIS ที่นักเรียนสอบได้ ดังนั้น EduWorld ขอแนะนำโรงเรียนสำหรับติวสอบ AEIS ที่มีคุณภาพ 2 แห่ง คือ

  1. The YPLS School of Learning
  2. Ascencia Academy

NANYANG GIRLS’ HIGH SCHOOL * – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

RAFFLES INSTITUTION – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

RAFFLES GIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

HWA CHONG INSTITUTION – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

METHODIST GIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) – IB()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

DUNMAN HIGH SCHOOL – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

CHIJ ST. NICHOLAS GIRLS’ SCHOOL – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

NATIONAL JUNIOR COLLEGE – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

CHIJ ST. NICHOLAS GIRLS’ SCHOOL * O-levels()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

ANGLO-CHINESE SCHOOL (INDEPENDENT) – IB()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

TEMASEK JUNIOR COLLEGE – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

METHODIST GIRLS’ SCHOOL (SECONDARY) – O-levels()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

VICTORIA SCHOOL – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

CATHOLIC HIGH SCHOOL – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

RIVER VALLEY HIGH SCHOOL – IP()

Location :

Type of education : – | Accommodation type : –

ข้อมูลประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ

Our Services

Apply Online

Service : High School

Apply Online

Service : High School